Chạy bộ

Cách chạy đúng trong kỹ thuật chạy ngắn

Chạy ngắn là một kỹ thuật khá phổ biến trong thể thao. Nhưng để tránh những chấn thương trong quá trình biểu diễn, chúng ta cần có cách chạy đúng kỹ thuật chạy ngắn. Tăng tốc độ và phối hợp các kỹ thuật cần thiết của chạy ngắn. Tìm hướng dẫn kỹ thuật tốt nhất …

Xem thêm